• Idrett
  • Generelle sportsspørsmål

 

  • Idrett
  • Generelle sportsspørsmål

Jeg har plassert et spill på Tennis. En av spillerene har trekt seg, hvorfor har ikke spillet blitt annullert?

Tilbake til toppen